Skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande hos kommunens
ca 2 000 barn och ungdomar. Hälsobesöken genomförs återkommande under skoltiden enligt socialstyrelsens riktlinjer.

 

Skolhälsovårdens personal

Arbetet utförs av skolsköterskor. Skolläkare erbjuds vid behov. 

Skolsköterska Christina Sundqvist
Prästamosseskolan åk 7-9
måndag-fredag
Tel 0411-53 63 22
Tel 0706-61 45 80
Träffas säkrast på överenskommen tid
christina.sundqvist@skurup.se

Skolsköterska Yvonne Munck
Rutgerskolan
Prästamosseskolan åk 4-6
Tel 0703-14 08 92
Träffas säkrast på överenskommen tid
yvonne.munck@skurup.se

Skolsköterska Katinka Stridh
Alléskolan
Hallenborgskolan
Mobil 0738-56 03 10
Träffas säkrast på överenskommen tid
katinka.stridh@skurup.se

Skolsköterska Anna Kristensson
Östergårdsskolan 
Mobil 0738-00 14 65
Träffas säkrast på överenskommen tid
annasara.kristensson@skurup.se

Skolsköterska Dorte Nielsen
Slimmingeby skola
Mobil 0738-56 02 86
dorte.nielsen1@skurup.se
Arbetar på måndagar

Skolsköterska Helene Bengtsson
Nils Holgersson gymnasiet
Tel 0730-41 29 56
Träffas säkrast på överenskommen tid
helene.bengtsson@skurup.se

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Ann-Charlotte Mårtensson
Mölleskolan
Mobil 0703-17 28 14
Träffas säkrast på överenskommen tid
ann-charlotte.martensson@skurup.se

Skolläkare Johan Alwen
Varannan onsdag kl 8-12
johan.alwen@skurup.se

 

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-09-07