Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan arbetar på uppdrag av förskolechefer/rektorer på individ, grupp och organisationsnivå. Vi stödjer förskolor/skolornas arbete med barn/elever i behov av särskilt stöd. Vi initierar förebyggande och främjande arbete utifrån kommunövergripande behov. Arbete sker även med att främja förskola och skolans undervisning för att understödja barn/elevers utveckling och lärande.

Kontaktuppgifter

Ingela Mårtensson,chef centrala elevhälsan Tel: 0411-536198
E-post: ingela.martensson@skurup.se

 

Maria Hansen, socialpedagog Tel:0411-536182
E-post: maria.hansen2@skurup.se

 

Maria Hedström, psykolog Tel: 0411-536184
E-post: maria.hedstrom@skurup.se

 

Marianne Lindros- Holmgren, logoped Tel: 0411-536183
E-post: marianne.holmgren@skurup.se

 

Folke Richardt, Barn- och ungdomssamordnare Tel. 073-8560961
E-post: folke.richardt@skurup.se

 

Kerstin Heinat, psykolog Tel: 0411-536119
E-post: kerstin.heinat@skurup.se

 

Maria Lindberg Ekström, hörselpedagog Tel: 072-3938472
E-post: maria.lindberg.ekstrom@hassleholm.se

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-09-17