Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning när det saknas tillgångar i form av pengar, bostad eller mark. Om den avlidne var gift eller registrerad partner räknas även andelen i de gemensamma tillgångarna in. För att en dödsboanmälan ska kunna göras behöver samtliga dödsbodelägare vara eniga om det, om någon av delägarna begär bouppteckning ska man göra det istället.

 

 

Lilja på en mörk yta. Gröna blad.
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2023-03-08