Djurskydd inom lantbruket

Från och med den 1 januari 2009 ansvarar Länsstyrelsen för tillsynen och efterlevnaden av djurskyddslagen. Detta medför att anmälningar gällande djur som far illa ska göras till Länsstyrelsen i Skåne län. Tillsynen av alla tamdjur sköts i fortsättningen av Länsstyrelsen. För djurhållning inom jordbruket gäller regler och bestämmelser utfärdade av Jordbruksverket.

 

Tillstånd för många djur i samma djuranläggning

Om antalet djurenheter på en produktionsplats överstiger 100 ska anmälan göras till kommunen. För djuranläggningar med 400 eller fler djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Djurenheter beräknas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2021-08-05