Skolval

Om regler, urval och informationsfilmer.

 

Regler för skolval till årskurs 7

Skurups kommun placerar eleverna, så långt det är möjligt, enligt vårdnadshavarnas önskemål. Vårt andra urvalskriterium är syskonförtur därefter är det kortaste avståndet fågelvägen mellan hemmet och skolan som avgör. Syskonförtur omfattar även barn som inte är biologiska syskon, men boende i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Syskonet som går på den sökta skolan, måste ha en placering på skolan under innevarande och kommande läsår för att syskonförtur skall gälla.

 

Informationsfilmer om Prästamosseskolan och Alléskolan 

Skapad av verksamheten 2021-01-05

(För undertexter, aktivera Youtubes textfunktion)

 

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-11-30