Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar.

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter, till exempel in- och utgående post.

I kommunarkivet hamnar sedan de allmänna handlingar, både offentliga och de som av någon anledning är belagda med sekretess, som inte längre behövs i verksamhetens dagliga arbete. I arkivet ordnas, vårdas och görs de sökbara så att allmänheten kan fortsätta ta del av dem även i framtiden.

I kommunarkivet förvaras endast handlingar som skall bevaras för alltid; för allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, forskningens behov och som en del av vårt nationella kulturarv.

Läs gärna mer om diarium, allmänna handlingar och Skurups kommunarkiv.

Sidan uppdaterad 2021-01-04