Dialog och synpunkter

Det är genom dialog med medborgare som vi kan bli bättre. Därför vill vi veta vad du tycker. Vi vill att du lämnar in dina förslag, ställer frågor och diskuterar saker med oss!

Medborgardialog

Här hittar du information om vår medborgardialog och olika sätt att framföra idéer, synpunkter och frågor om sådant som rör kommunens verksamheter och utveckling.

Du kan kontakta oss på flera olika sätt och på dessa sidor kan du hitta det sätt som passar dig bäst.

Aktuellt

2019-09-02

Invånarna kan lägga eller rösta på e-förslag från 1 september 2019

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lägga ett så kallat e-förslag.
E-förslagen publiceras på kommunens hemsida där kommunmedborgare kan rösta för förslaget. Förslag med 50 eller fler positiva röster ska behandlas av den nämnd eller beredning som frågan berör.

 

Ett inlämnat förslag ska ligga öppet i 90 dagar, oavsett om det når röstgränsen tidigare. Om förslaget får färre än 50 positiva röster sker ingen politisk behandling. Samtliga e-förslag ska två gånger per år (april och oktober) redovisas till kommunfullmäktige.

- E-förslag är ett utmärkt sätt för kommuninvånare att lägga sakliga och aktuella förslag som kan förbättra Skurups kommun. Vi hoppas att e-förslagen snabbt ska ge en tydlig bild av förlagets förankring hos kommuninvånarna, så att resurserna går till att bereda relevanta ärenden, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder.

 

Klicka här för att lägga eller rösta på e-förslag

---

 

 

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-11-08