Vad ingår?

Följande ingår i Skurups kommuns anhörigstöd:

 

Enskilda samtal

Samtala i förtroende med en anhörigsamordnare. Vi har tystnadsplikt. Vi gör också hembesök.
 

Samtalsgrupper

Träffa andra anhöriga i samma situation som du. Dela med er av era erfarenheter och få tips och råd.
 

Mötesplats/ drop-in-café

Vi anordnar fikastunder där du som är anhörig kan komma själv och prata och möta andra i samma situation.
 

Gemenskapsafton

Vi anordnar olika kvällsaktiviteter där du som anhörig kommer tillsammans med din närstående.
 

Utbildning och föreläsningar

Vi arrangerar utbildning och föreläsningar som ger kunskap, allt efter era önskemål.
 

Hälsoinsatser/ må bra-aktiviteter

Vi erbjuder aktiviteter kring hälsa och välmående.
 

Anhörigombud

Anhörigombud finns i personalgrupperna i hemtjänsten, i funktionshinderverksamheten och på kommunens särskilda boenden.
 

Avlösning i hemmet

Insatser från hemtjänsten gör det möjligt för anhöriga att under en viss del av dygnet få avlösning. Detta gäller närstående som inte kan lämnas ensamma. Upp till 10 timmar i månaden är kostnadsfritt. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.
 

Korttidsboende

Detta är ett tillfälligt boende som kan sökas när du som är anhörig behöver avlösning i omvårdnadsarbetet. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.
 

Dagverksamhet

Gläntan är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten är öppen helgfri måndag till fredag och finns på Bruksgården i Rydsgård. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.
 

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Sidansvarig: Kristina Landberg
Sidan uppdaterad 2021-08-17