Företagsinformation om coronavirus/Covid-19

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (covid-19) har vi samlat ett antal länkar där du som företagare i Skurups kommun kan hitta viktig information.

Vi i Skurups kommun finns på plats och vill stötta eller vara bollplank till dig som företagare. Vi har tillsammans med Företagarna i Skurups kommun och Skurups sparbank tagit initiativ till "Corona Akuten" där vi tillsammans efter bästa förmåga med andra parter sitter ned med er digitalt eller fysiskt för att beskriva de olika verktyg och stöd som finns till hands.

Åtgärder och stöd från Skurups kommun

Skurups kommun har fattat ett antal beslut kopplat till konsekvenserna av Corona för att stötta och underlätta för företagarna i Skurups kommun.  

Skurups kommuns målsättning är att halvera betalningsfristen till sina leverantörer.

Det erbjuds möjlighet att skjuta på avgifter/fakturor med upp till 60 dagar om kunden begär anstånd inom följande områden:

  • Markupplåtelse – avgift för markupplåtelse (uteserveringar)
  • Serveringstillstånd – avgifter för tillstånd och tillsyn 
  • Räddningstjänstens avgifter för tillstånd och tillsyn
  • VA-avgifter

​Betalningsdatum för tillsyns- och kontrollavgifter skjuts på till den 31:e augusti.

Instiftandet av Corona Akuten (Se separat information)

Corona Akuten

Då flera av verktygen regleras nationellt och det ibland kan vara svårt att förstå om och hur de kan användas har vi valt att med Företagarna Skurup och Skurups sparbank ta initiativ till Corona Akuten där ni kan få konkret hjälp med de olika verktygen som finns till hands i form av uppskov, korttids-permitteringar mm.

Ni kan boka upp Henrik Lundblad eller vår specialist, Håkan Stenson för möten på plats hos er, digitalt eller där ni vill. Corona Akuten arbetar under sekretess. 

Corona Akuten: 0708741161 

Nyttiga Länkar

På Verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.

Tillväxtverkets information om vad som gäller för korttidspermittering. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaderna.

Organisationen Företagarna har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang med färre än 500 deltagare. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att Covid-19 sprids.

Information från Försäkringskassan angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Information från Regeringen gällande bl.a. stöd till företag.

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset.

 

Sidansvarig: Per Andersson
Sidan uppdaterad 2020-11-17