En blå illustration föreställande en bakterie eller virus

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Här samlar vi information som berör Skol- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

 

2022-02-04

Information från Region Skåne, som gäller från och med 220101: För personer 12-14 år gäller att tid bokas vid den vårdcentral personen är listad vid. För personer 15 år gäller att tid för vaccination bokas via 1177.se. Elev som fick dos 1 vid vaccinationstillfälle tre (den 12 januari 2022)  bokar tid vid vårdcentral för dos 2.

Vaccination mot Covid 19 till personer födda 2006-2009

 • Vid vaccinationstillfället gäller att personen måste ha fyllt 12 år!

Folkhälsomyndigheten (FHM) beslutade den 16 september att även 12-15 åringar ska erbjudas vaccin mot Covid 19. Vaccination sker i samarbete med Region Skåne och enligt FHM bör arbetet även ske i nära samarbete med skolorna. 

Vaccinationstillfälle 1

 • Vecka 41: Dos 1 till barn/ungdomar födda 2009-10-10 eller tidigare.

Vaccinationstillfälle 2 

 • Vecka 47: 
  - Dos 2 till de barn/ungdomar som fick dos 1 vid första vaccinationstillfället.  
  - Dos 1 till barn/ungdomar födda 2009-11-21 eller tidigare.

Vaccinationstillfälle 3

 • Vecka 2 (år 2022): 
  - Dos 2 till de barn/ungdomar som fick dos 1 vid andra vaccinationstillfället.  
  - Dos 1 till barn/ungdomar som fyllt 12 år mellan vaccinationstillfälle två och tre samt de barn/ungdomar som av någon anledning inte fick dos 1 vid första eller andra vaccinationstillfället.

Information till vårdnadshavare skickades från respektive skola senast den 21 december 2021, se dokumenten Hälsodeklaration och Samtyckesblankett inför vaccinering av 12-15 åringar:

Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg i förskola och fritidshem om regeringen fattar beslut om en stängning av förskola, grundskola, fritidshem.

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av skol- och utbildningsförvaltningen. Information om hur vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vårdnadshavare kan i nuläget inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

https://www.msb.se

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Frågor kan skickas till skolutbildningsforvaltningen@skurup.se

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2022-02-04