Coronavirus Covid-19

Lägesbild smittspridning i Skurups kommun

2021-09-16 Uppdaterad information kring lägesbild. Det finns också information om vaccination under en egen sida.

Smittspridningen går sakta nedåt igen. I Skurup hade vi två personer med konstaterad smittad under vecka 36.

 

Behöver du hjälp att boka vaccination?

Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer erbjuder på uppdrag av Region Skåne personer i skånska kommuner hjälp att boka covid-19-vaccination. Syftet är att öka vaccinationstäckningen genom kunskaps- och informationsspridning om vaccination mot covid-19. Syftet är även att erbjuda stöd till de personer som inte har vaccinerat sig genom att hjälpa till att boka covid-19-vaccination. Behöver du hjälp att boka vaccination? Besök gärna Länsstyrelsen Skånes informationshubb i Skurup den 28 september kl. 13-16 på Stortorget.   

Symtom

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla med symtom även lindriga, så som snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, feber, muskelvärk och ledvärk, huvudvärk, extrem trötthet samt akuta mag- och tarmbesvär såsom kräkningar och diarré ska avstå sociala kontakter. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Observera att du som är äldre kan ha ospecifika symtom såsom gastrointestinala (mag- och tarm) besvär, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd, aptitlöshet och förvirring.

De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet är att man har en klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började.

Därtill rekommenderar Folkhälsomyndigheten att fortsätta arbeta på distans t o m 15 september för att minska risken för ökad smittspridning.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

 

Provtagning för covid-19 i Skåne

Så här arbetar Skurups kommun

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19. Skurups kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Alla våra verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

  • Följa nationella riktlinjer från myndigheter
  • Förhindra smittspridning
  • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter

Dessa tre punkter driver och genomsyrar vårt arbete i kommunen.

Skurups kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan påverka våra verksamheter. Vi arbetar med att säkerställa driften för våra samhällsviktiga verksamheter. Detta utifrån ett scenario att vi får ett större bortfall av personal på grund av sjukdom.

 

Allmän information om covid-19

Här finns aktuell och bekräftad information (länkar):

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-09-22

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?