Coronavirus Covid-19

Smittspridningen av Covid-19 ökar. och det är omikron som dominerar. De viktigaste rekommendationerna är fortsatt att alla som kan bör vaccinera sig samt att stanna hemma och testa sig vid symtom på Covid-19 samt att hålla avstånd.

 

2022-01-12

Lagstadgade restriktioner och förbud

Arrangemang inomhus

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare måste alla sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag görs för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.
 • Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor

Vid mässor med fler än 50 deltagare krävs:

 • Vaccinationsbevis
 • En yta om minst 10 kvadratmeter per person

Privata sammankomster i hyrda lokaler

 • Max 50 deltagare
 • Undantag görs för begravningsceremonier

Länsstyrelserna om begränsningar för privata sammankomster

Restauranger och serveringsställen

 • Max åtta personer per sällskap
 • Minst en meter mellan sällskapen
 • Bara sittande gäster
 • Stängning senast klockan 23

Handelsplatser

 • Krav på minst 10 kvadratmeter per person.
 • Butiken ska se till att trängsel undviks.

Platser för kultur- och fritidsverksamheter

 • Krav på minst 10 kvadratmeter per person.
 • Verksamheten ska se till att trängsel undviks.
 • Undantag görs för verksamheter som riktar sig enbart till barn och unga.

Långväga kollektivtrafik

På buss- och tågresor över150 kilometer ska varje passagerare ha tillgång till en sittplats.

Resa in i Sverige

Inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES

 • Inreseförbud gäller för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES.
 • Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige (Regeringen)

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin (Polisen)

Krav på uppvisat test för utländska medborgare

 • Utländska medborgare som inte bor i Sverige måste visa upp negativt covidtest vid inresa till Sverige. Testkravet gäller från 12 års ålder och oavsett om man är vaccinerad mot covid-19. Testet ska vara antingen ett antigentest eller PCR-test/NAAT-test och får vara högst 48 timmar gammalt vid ankomsten till Sverige. 
 • Särskilda regler gäller för utländska medborgare som reser in till Sverige från tredje land samt arbetspendlare och studenter som pendlar.

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin (Polisen.se)

Läs mer om testkravet (Folkhälsomyndigheten)

Råd och rekommendationer

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död.

Läs mer om vaccin mot covid-19.

Stanna hemma vid symtom

Om du får symtom bör du stanna hemma och testa dig. Läs mer om vad du bör tänka på om du eller någon i din närhet blir sjuk.

Håll avstånd till andra

Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer. Detta gäller särskilt inomhus.

Testa dig vid inresa

Alla som reser in i Sverige uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten, helst samma dag. Barn under förskoleålder är undantagna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Särskilda råd till vuxna

 • Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att till exempel avstå från större middagar och fester.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Undvik trängsel i kollektivtrafiken genom att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Särskilda råd till ovaccinerade

Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vara särskilt försiktig. Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Cuper och läger inomhus

 • Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller inte idrott som är yrkesmässig.
 • Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och högskolor

 • Delvis distansundervisning bör ske för att minska trängseln.
 • Praktiska moment som till exempel examinationer bör fortsatt genomföras på plats med riskreducerande åtgärder.

Grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

 • Huvudregeln är att undervisningen ska ske på plats.
 • Skolan bör vidta åtgärder för att undvika samlingar med stora grupper inomhus samt undvika att blanda klasser.
 • Skolans huvudman kan tillsammans med smittskyddsläkare besluta om att vidta andra åtgärder för att minska risken för smittspridning i en skola. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.  

Så här arbetar Skurups kommun

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19. Skurups kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Alla våra verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

 • Följa nationella riktlinjer från myndigheter
 • Förhindra smittspridning
 • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter

Dessa tre punkter driver och genomsyrar vårt arbete i kommunen.

Skurups kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan påverka våra verksamheter. Vi arbetar med att säkerställa driften för våra samhällsviktiga verksamheter.

Allmän information om covid-19

Här finns aktuell och bekräftad information (länkar):

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2022-01-17

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?