Bruksgårdens förskola i Rydsgård

Vi finns i ljusa och fräscha lokaler med naturen utanför fönstret. Vår engagerade personal erbjuder ditt barn en trygg och pedagogisk miljö.

 

Ett livslångt lärande

Vår grundidé på Bruksgården är att skapa en lustfylld, stimulerande och trygg miljö. Vi vill lägga grunden till ett livslångt lärande som innebär att kunna samarbeta, kommunicera och söka kunskap. 
 
Vi tror på det kompetenta barnet och ser varje barns möjlighet till utveckling. Barn lär sig och utvecklas i samspel med sin omgivning och vi ska vara deras stöd i den processen. Vi tycker att det är viktigt att varje barn får utvecklas efter sina egna förutsättningar.
 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I leken tränas fantasin, socialt samspel, empati, turtagning, språk, bearbetning av olika situationer med mera. Man kan säga att lek är den bästa förberedelsen för det fortsatta livet. Ju mer barn leker och får möjlighet att utveckla sina lekar, desto bättre rustade är de. Vi anpassar den pedagogiska miljön utifrån barnen intressen. Ert barn ska inspireras att välja aktiviteter som utvecklar. 
 
Barnen erbjuds både fri lek och olika planerade aktiviteter utomhus. Vi är ute varje dag, oavsett väder.

 

Vår vision

Vår vision: Engagemang och utveckling i en trygg och pedagogisk miljö.

Vi sätter barnen i centrum. Barnens tankar och idéer tas tillvara. Vi låter barnen vara med och påverka! Det ska vara roligt, tryggt, stimulerande, utvecklande och lärorikt för alla barn hos oss. Vi är ute varje dag, oavsett väder.

Vårdnadshavare den största förebilden

Den största förebilden ett barn har är den egna vårdnadshavaren. Det är hemma ni lägger grunden för ert barns värderingar och syn på världen. Eftersom ert barn tillbringar mycket tid hos oss på förskolan tycker vi att det är viktigt att ni föräldrar och vi förskolepersonal har ett fint och utvecklande samarbete.

Den dagliga och kanske det viktigaste samarbetet sker vid lämning och hämtning. Vid dessa stunder vill vi gärna att ni delger oss er funderingar och idéer.  Vi i vår tur kommer vilja berätta om stort och smått som skett under dagen. Detta kompletterar vi med ett informativt veckobrev, varje vecka.

Under årets lopp kommer vi också bjuda in till öppet hus, drop-in och givetvis föräldramöte, där det kommer finnas möjligheter att diskutera vår verksamhet. Kanske kan ett möte ha ett visst tema eller lyfta någon extra aktuell fråga som vi vill att ni vårdnadshavare skall bli mer insatta i och få säga er åsikt om.

Under det årliga utvecklingssamtalet fokuserar vi på just ditt barns utveckling och hur förskolan arbetar för att ditt barn ska fortsätta vara trygg, nyfiken och glad. 

Samarbete med föräldrar

Trygga och nöjda föräldrar ger trygga och nöjda barn. För oss är ett samarbete mellan föräldrar och pedagoger viktigt. Tillsammans kan vi alla ge barn förutsättningar för en rolig och lärorik tid i förskolan. Vi vill genom att vara tydliga med vår förankring i läroplanen, via "veckomail", och pedagogiska dokumentationer informera er föräldrar hur vi arbetar ute på våra olika avdelningar.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder ett samtal till alla föräldrar, en gång per läsår samt efter behov. Vi använder oss av utvecklingssamtal.

Föräldramöte

Förskolan bjuder in till ett föräldramöte på höstterminen.  Men ni har även chans att bli inbjudna till vernissager, julspel, drop-in träffar, grillkvällar och luciafirandet mm.

Välkommen!

Grön Flagg

Våren 2019 blev vår förskola Grönflagg-certifierad. Vi är väldigt stolta över vår flagga. Detta innebär att vi arbetar med verktyget Grön Flagg, detta är en naturlig del av det dagliga förskolearbetet.

Är ni nyfikna gå gärna in på Håll Sverige rent och klicka er fram till Grön Flagg inom förskola. Där finns även tips på material som ni kan använda tillsammans med era barn.

 

 

Sidansvarig: Katarina Wendin
Sidan uppdaterad 2022-12-28