Bräknehus

Detta lilla skogsområdet med en elbelyst motionsslinga på ca 820 m ligger vackert precis vid foten av den välkända Skurupssilhuetten Zimmermans backe. Området har en rik växtlighet med många olika trädslag och ett fågelliv i särklass.

Det finns även ett fint grillhus, en lekplats, ett utegym för allmänheten men också en minneslund för sällskapsdjur.

Tryggare skog att vistas i

Genom att restaurera Bräknehus ökar tryggheten för besökarna eftersom genomsynligheten förbättras och risken för att träd faller minskar. Att öka tillgängligheten i Bräknehus påverkar inte bara naturlivet positivt utan även vi människor påverkas positivt, då vi kan använda det tätortsnära naturområdet för lek, rekreation, motion och utbildning. Det kan också bli flera sociala möten och ökad fysisk aktivitet när tryggheten i skogen förbättras. Det innebär i sin tur att folkhälsan främjas. Att vistas i naturen kan på sikt få barn och ungdomar mer intresserade av djur och natur – de får en större förståelse för hur vi påverkar naturen.


Växt- och djurlivet gynnas

Växt- och djurlivet gynnas också av att det även tas bort en del lövsly vid de två befintliga dammarna eftersom solinstrålningen ökar.


Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Detta projekt finansieras med medel från Naturvårdsverket via den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med bidraget är att det ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 

Logotyp för Lokala naturvårdssatsningen LONA

 

 

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2021-03-23