Kommunala bolag och stiftelser

Skurups kommun är ägare i ett antal aktiebolag inom olika verksamhetsområden. Skurups Kommunhus AB är moderbolag.

Under moderbolaget finns fyra dotterbolag. Dessa dotterbolag är Skurupshem AB, Skurup Kommunala AB, Skurups Jordbruks AB och Skurups Elverk AB. Skurups kommun är ensamägare till bolagen.

 

Bolagsstämmorna till Skurupshem och Skurups Elverk är öppna för allmänheten och arrangeras den 7/6 i kommunhuset. Tiden för Skurups Elverk är klockan 14:45-14:55 och för Skurupshem klockan 15:15-15:25.

Anmäl er senast den 5/6 via Kansli@skurup.se

 

Bolagens inriktningar

Skurupshem AB har till huvudsaklig uppgift att tillhandahålla hyreslägenheter inom kommunen.

Skurup Kommunala AB äger och förvaltar fast egendom med verksamhetslokaler för kommunens verksamheter.

Skurups Jordbruks AB bedriver jordbruk/naturbruk vid Nils Holgersson gymnasiet.

Skurups Elverk AB ansvarar för drift och underhåll av elnätet inom Skurups tätort samt för bredband genom affärsområdet Skurups Bredband.

Skurups Energihandel AB, som är ett dotterbolag till Skurups Elverk AB, erbjuder el till boende och företag i kommunen.

Skurups kommun är dessutom delägare i SYSAV AB för renhållning och sophantering samt Sydvatten AB för vattenleveranser.

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-05-25