Beredningar

Beredning betyder att ett förslag ska förberedas för beslut. Det finns tre fasta beredningar inom kommunfullmäktige och motioner/förslag fördelas till beredningarna beroende på vad förslaget handlar om.

 

Kommunens beredningar

Under mandatperioden 2023-2026 har Skurups kommun tre olika beredningar. Det är kommunutvecklingsberedningen, samhällsbyggnadsberedningen och medborgarberedningen. Länk till respektive beredning hittar du under rubriken Länkar.

Tillfälliga fullmäktigeberedningar

Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för visst ärende. Kommunfullmäktige beslutar för varje sådant tillfälle om antalet ledamöter, ersättare och mandatperiod.

Möten

Beredningarnas sammanträden är öppna för allmänheten, d.v.s. det går bra att besöka mötena.

Kallelser och dagordning

Kallelser och dagordning (vad som kommer att diskuteras och fattas beslut om) finns tillgängliga cirka en vecka före varje möte under rubriken "Beredningarnas kallelser".

Mer om beredningarna finns att läsa i handboken för beredningarna.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-01-26