Begravning av djur

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att begrava både större och mindre sällskapsdjur.


 

Aktuellt

2020-01-15

 

Skurups kommun vill komma i kontakt med personer vars husdjur genom åren begravts på djurbegravningsplatsen i Bräknehusskogen.

Begravningsplatsen är sedan sex år fullbelagd och numera används en minneslund intill platsen, där djurägare kan sprida aska.

Har du begravt ditt djur på begravningsplatsen i Bräknehus är du välkommen att kontakta driftledare för park och grönytor Herman Cassée på herman.cassee@skurup.se eller kommunteknikchef Peter Dahl på peter.dahl@skurup.se.

Har du som berörd djurägare tankar kring utvecklingen av platsen, som ingår i Skurups kommuns grönytor? Ett möjlighet är att täcka marken och eventuellt plantera ett vårdträd. 

En informationstext finns uppsatt vid begravningsplatsen, där berörda parter uppmanas kontakta Kommunteknik vid frågor. Under länken nedan kan du läsa det uppsatta anslaget.

Trotjänarbegravning

När en häst dör eller avlivas är grundregeln att det döda djuret ska tas omhand på ett visst sätt för att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Det innebär i praktiken att de flesta döda hästar går till destruktion. Det finns dock möjlighet att begrava sin häst på den egna fastigheten istället.

Från och med den 15 februari 2015 behövs det inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att få begrava sin häst. Däremot ska nedgrävning ske enligt anvisning från kommunen. Kommunen är således kontrollmyndighet över begravningsplatsen och ska så långt möjligt kontaktas och informeras innan nedgrävning sker.

 

Kremerade djur och smådjur

Kremerade djur får begravas eller deras aska spridas utan tillstånd.

I Bräknehus finns en minneslund för kremerade sällskapsdjur. Det avlidna djuret måste vara kremerat och transporteras till platsen i en urna. När askan ska spridas av det kremerade djuret, vänligen kontakta Skurups kommun 0411-53 60 00. Vi kommer överens om tid för spridning av askan tillsammans med er och personal från kommunteknik.

Begravningsplatsen för sällskapsdjur i Bräknehus är fullbelagd och därmed stängd. Alla gravar sköts av respektive gravrätts innehavare. Kommunteknik skötte gångarna fram till 2019.
 

Vilda djur

Vilda djur får begravas i naturen utan tillstånd från Länsstyrelsen. Innan man begraver ett vilt djur ska man förvissa sig om att det inte är ett statens vilt där man ska anmäla djurets död till polisen. Sådana djur kan vara lodjur, örnar, ugglor, storkar, hackspett eller hjortdjur.

Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2021-08-12