Befolkningsprognos

Vi blir fler i Skurup!

 

Befolkningsutvecklingen under perioden 2015 - 2024

Under prognosperioden 2015 - 2024 ökar folkmängden i Skurups kommun med
1 174 invånare, från 15 167 till 16 341 personer. Orsaken är att flyttnettot i genomsnitt förväntas vara 103 personer per år och födelseöverskottet 15 personer per år.

Antalet inflyttade beräknas vara i genomsnitt 992 personer per år medan antalet utflyttade skattas till att vara 889 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 103 personer för varje år under prognosperioden.

Antalet barn som föds förväntas vara 168 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 153 personer. Detta medför en naturlig befolkningsökning med 15 personer per år.

Sidansvarig: Leif Liam Rahnasto
Sidan uppdaterad 2021-08-17