Vanliga frågor & svar

Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna om förskola och fritidshem. Vi hoppas att svaren på frågorna hjälper dig när du söker information. 

Den vanligaste frågan om fakturor är:

  • Varför står mitt barns namn två gånger på fakturan?

SVAR: Det beror på att ditt barn omplacerats, antingen från en avdelning till en annan eller till annan enhet.

 

Kan mitt barn få plats i förskola?

Du som bor eller stadigvarande vistas i kommunen samt förvärvsarbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande kan anmäla behov av barnomsorg. Om du är arbetssökande eller föräldraledig kan ditt barn (mot avgift) få barnomsorg 15 tim/vecka.

Från vilken ålder kan man få förskola till sitt barn?

Plats i barnomsorgen kan fås tidigast från ett års ålder.

Kan man få barnomsorg på obekväm tid?

Ja, kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm tid. Detta är ingen lagstadgad verksamhet och det finns därför speciella regler och kö för detta. Ingen platsgaranti. Läs mer under Pedagogisk omsorg.

När kan man ställa sig i kö?

Du kan ställa ditt barn i kö så fort du vet från vilket datum du behöver barnomsorgsplats. Dock senast fyra månader innan man behöver plats. Anmälan görs via webben.

Vad kostar det?

Avgiften bestäms av din inkomst. I Skurups kommun har vi maxtaxa vilket betyder att avgiften aldrig kan bli högre än ett maxbelopp. För att se uppgifter om maxbelopp gå in under "avgifter och regler" i menyn. Avgiften betalas varje månad (12 månader per år) så länge barnet har platsen, även vid frånvaro.

Hur anmäler man sig till kön?

Anmälan görs via webben. Logga in till E-tjänst förskola och fritidshem.

Hur lång väntetid är det för en plats i förskola?

Ansökan om plats måste göras senast fyra månader innan behovsdatum. Då är ditt barn garanterad en plats i förskola. Vi kan inte garantera att du får den plats du önskar, men om du blir erbjuden annan förskola än du valt kan du stå kvar i kö till ditt förstahandsval. Under vissa perioder kan det vara svårare att få plats i förskolan. Det är lättare att få den plats man önskar på hösten (aug/sept), då många sexåringar lämnar förskoleverksamheten för att börja i förskoleklass och fritidshem.

Hur får jag veta om mitt barn har en plats?

Du kan logga in till E-tjänsten förskola och fritidshem. Du får ett mail att du ska logga in och godkänna den erbjudna placeringen. Har du ingen mailadress så skickas erbjudandet hem till folkbokföringsadressen för underskrift.

Hur är öppettiderna i förskola/fritidshem?

Våra öppettider är kl 06.00 -- 18.00.

Betalar man avgiften i förskott eller efterskott?

Man betalar avgift för innevarande månad, det vill säga i slutet av april ska räkningen som gäller din barnomsorg i april betalas. Räkningen skickas ut under första hälften av månaden.

Betalar man avgift även när barnet är ledigt, t ex på sommaren?

Ja, du betalar avgift för att ditt barn har tillgång till en plats i förskolan eller fritidshem. Det betyder att du betalar även de perioder ditt barn är ledigt.

Kan man betala räkningen via autogiro?

Ja det går bra, klicka på länken för ansökan om autogiro. Vid frågor om autogiro hör av dig på tel 0411-53 60 17 ekonomienheten på Skurups kommun.

Vad händer om jag inte betalar avgiften?

Du kan förlora ditt barns plats på förskolan/fritidshemmet, men först gör vi så här: Betalningspåminnelse får du cirka 10 dagar efter förfallodagen inklusive en påminnelseavgift på 60 kr per faktura. Om betalning inte sker efter påminnelsen, skickar vi inkassokrav efter ytterligare 10 dagar och då tillkommer även en inkassoavgift på 180 kr per faktura. Inkassokravet är också ett meddelande om att barnet kommer att stängas av från verksamheten om inte betalning sker inom 8 dagar från sista betalningsdatum som står på inkassokravet. Observera att om man har en gammal barnomsorgsskuld kan man inte få någon barnomsorgsplats innan skulden är betald.

Vilka regler gäller om man är sjukskriven?

Barnet får vara kvar på förskolan/fritidshemmet. Vid eventuell utökning av barnets ordinarie vistelsetid kan läkarintyg för den sjukskrivna föräldern krävas.

Hur länge får man ha kvar sin plats i fritidshem?

Man har rätt att ha platsen kvar fram till barnet lämnar årskurs 6.

Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden är 2 månader, från det att uppsägningen inkommit till Skurups kommun. Om du som förälder blir uppsagd är uppsägningstiden inom fritidshem 1 månad. Du betalar avgift under uppsägningstiden. Uppsägning görs via webben. Se E-tjänst förskola och fritidshem.
Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-04-20

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?