Barn- & ungdomsfullmäktige

Barn- och ungdomsfullmäktige (BUF) är den högsta instansen inom ungdomsdemokratin i Skurups kommun. Som ledamot i BUF har du möjlighet att påverka kommunens utveckling på olika sätt och får en god inblick i hur kommunen styrs.

Ett ungdomspresidium har bildats, representanterna är framröstade av ledamöterna och består av en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:vice ordförande. Deras främsta uppgift är att fastställa dagordningen att leda mötena.

Hur blir du representant?

Du kommer med i BUF genom de så kallade skolråden. Varje skolklass i kommunen fungerar som ett lokalt råd. Detta råd väljer en representant till skolrådet som är gemensamt för varje skola. Skolrådet väljer i sin tur ett antal representanter för skolan att ingå i BUF.

Idéer som bara påverkar din skola ska generellt sett hanteras på Skolrådet, idéer som berör elever på flera skolor ska generellt sett hanteras i BUF. Skolrådets mentor/mentorer hjälper gärna till om du har några frågor eller idéer som du vill lyfta! 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-08-09