Läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi har inget med intelligens att göra. Vänd dig till din lärare/mentor eller till rektorn på din skola om du känner dig orolig över detta.

 

Vid läs- och skrivsvårigheter

Om man har läs- och skrivsvårigheter är det vanligt att:

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
  • har svårt att skilja på ord och delar av ord när man hör dem
  • ha svårare att läsa än att höra
  • informationsläser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller vänder på korta ord
  • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver och siffror
  • har svårt att stava rätt
  • utelämnar ändelser
 
 Källa: 1177, Svenska Dyslexiföreningen
Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-08-25