Badvatten, kvalitet

Skurups kommun är en kustkommun. Längst sydkusten finns goda möjligheter att ta ett angenämt havsdopp. Vi har fyra allmänna badplatser längst vår kust. Av dessa är tre så kallade EU badplatser vilket innebär att det badar fler än 200 personer/dygn. Här hittar du information om dess badvattenkvalité innan du hoppar i.

 

Badvattenkvalité

Myndighetsenheten miljö tar under badsäsongen löpande prover på badvattnet i Abbekås hamn, Bingsmarken, Mossbylund och Mossbystrand. 

Nu har de senaste resultaten från 19/7 kommit och visar fortsatt fin och tjänlig vattenkvalité.

Provresultat Abbekås hamn (kommunal badplats):

  • 2023-06-14 Tjänligt
  • 2023-07-05 Tjänligt
  • 2023-07-19 Tjänligt
  • 2023-08-02 Tjänligt

Analysresultat för Bingsmarken, Mossbylund och Mossbystrand finns presenterade på Havs- och vattenmyndighetens badvattenkarta (extern länk).

Algblomning i Östersjön

På högsommaren vid varmt och stabilt väder kan det uppkomma problem med algblomningar vid våra badplatser. Främst drabbas hundar som dricker eller slickar i sig av vattnet, men barn och även vuxna kan bli sjuka. Vanliga symptom är illamående, ögonbesvär eller hudutslag efter bad. Låt därför inte små barn, hundar eller personer med nedsatt immunförsvar bada när det förekommer algblomning. 

Spridningen av algblomning påverkas av vindriktningen. Eftersom vindriktningen varierar kan algblomning spridas i ett område mellan två tidpunkter för mätning. Läs gärna mer och följ rapporteringen om läget i Östersjön på Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida (extern länk).
 

Var får man bada?

Det är fritt fram att bada längs stränderna. Observera att det finns särskilda regler för hund och häst i de lokala ordningsföreskrifterna för Skurups kommun. De reglerar även att bad är förbjudet inom hamnområdet i Abbekås hamn, förutom på särskilt markerad plats på hamnpirens utsida, samt i närheten av markerade kablar. Hamnområdets gränser avgränsas av Hamnordning för Abbekås hamn.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2023-08-07