Återvinningscentralen

Återvinningscentralen i Skurup hittar du på Elleholmsvägen 6 på östra industriområdet och den drivs av Sysav. Du måste registrera ditt besök på återvinningscentralen, så glöm inte ta med kundkort eller körkort.

Besök Skurups återvinningscentral för att se vad du kan lämna på centralen.

 

Sysav inför  begränsning av kostnadsfria besök på återvinningscentralen

26 kostnadsfria besök börjar gälla i mars 2023. Exakt datum är inte satt ännu eftersom Sysav byter systemleverantör. En ny terminal för avläsning av körkort och kundkort kommer att installeras samtidigt. I mars nollställs besöken, 26 besök gäller från och med då och året ut. Hur många besök kunden gjort och hur många besök som finns kvar kommer att synas på skärmen i terminalen

Idag kör en del företag in på Sysavs återvinningscentraler som privatpersoner och undgår därmed betalning. Sysav begränsar företagens möjlighet att göra detta från och med mars 2023.

Privatpersoner betalar för sitt besök på en återvinningscentral genom avfallstaxan. Företag ska betala per besök men många kör i stället till en återvinningscentral, visar sitt körkort eller ett privat kundkort och tömmer sen sitt verksamhetsavfall. Därmed är det hushållen som betalar för företagens avfall och det vill Sysav ändra på.

En privatperson gör i snitt 7,5 besök per år visar statistik från Sysavs återvinningscentraler. I och med att det införs ett maxantal på 26 besök per myndig privatperson och år så bedöms antalet med god marginal räcka för privatpersoner.

Ett mer rättvist system

Förhoppningen är att detta ska bli ett mer rättvist system där företagen betalar för sina besök, istället för kommunerna och avfallskollektivet som annars är fallet. Det är Sysavs styrelse som beslutat om att införa begränsade besök på återvinningscentralerna. Ett år efter införandet ska Sysav utvärdera hur det har fungerat med 26 besök per myndig person och år.

Hur kommer det att fungera?

  • 26 kostnadsfria besök gäller per myndig privatperson och år
  • Från och med besök 27 på återvinningscentralen kommer det att kosta 325 kronor inklusive moms per gång.
  • Företag ska betala för varje besök med kundkort för företag.

Hur gör andra?

  • NSR (Nordvästra Skånes renhållning) erbjuder 12 fria besök per myndig person och år, därefter kostar det 325 kronor per besök. Företagare betalar för alla besök.
  • Renhållningen Kristianstad erbjuder 24 avgiftsfria besök per en- och tvåbostadshus under ett år. För fritidshus och lägenheter erbjuds 12 besök per boendeform. Avgift per besök utöver de avgiftsfria besöken är 300 kronor. Företagare betalar för alla sina besök.
  • Halmstad Energi och miljö (HEM) har 15 fria besök  per år för privatpersoner. Därefter kostar besöken 200 kronor per besök. Företagen betalar för alla sina besök.

Får man använda någon en annan persons körkort när man kör in på en återvinningscentral?

Nej, när man lånar en annan persons legitimation kallas detta ”missbruk av urkund”. Även den som lånar ut sitt körkort gör sig skyldig till detta.

Kommer det inte att hamna mer skräp i naturen nu?

Den frågan ställdes ofta när passersystemet skulle införas 2019, men så verkar det inte ha blivit. Dessutom är det ett lagbrott att slänga skräp i naturen. Det har gjorts undersökningar i andra kommuner som infört passersystem på återvinningscentraler, inte heller de har visat på att dumpningen har ökat.

Kan jag köra avfall åt min gamla mamma?

Det går bra om hon är med i bilen och kan använda sitt körkort eller privata kundkort vid infart.

  

Avlämning av asbets och eternit

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för att lämna asbesthaltigt avfall på Sysavs återvinningscentraler. Asbest/eternit måste lämnas inplastat och väl förslutet. Det skärpta kravet är en säkring av arbetsmiljön för våra medarbetare.

  • Avlämning av Asbets på återvinningscentralen
  • Asbesthaltigt avfall måste plastas in och förpackas väl.

Har du frågor? Kontakta Sysav på:
Tel: 040-635 18 00
E-post: kundserivce@sysav.se Öppnas i nytt fönster

Är du företagare? Beställ kundkort här!

Företag som inte betalar med betalkort beställer kundkort hos Sysav för att lämna avfall på återvinningscentralen.

Är du privatperson? Beställ kundkort här!

Privatpersoner utan svensk körkort beställer kundkort hos Sysav för att lämna avfall på återvinningscentralen.

Frågor och svar om passersystemet på återvinningscentralen

Hur kommer passersystemet att fungera?

När du kommer till återvinningscentralen kommer du får föra in ditt körkort i en automat. Därefter går en bom upp.
 

Jag har inte körkort, hur kan jag lämna avfall på återvinningscentralen?

Privatpersoner som saknar körkort eller har ett utländskt kort kan beställa ett kundkort hos Sysav .
 

Jag bor inte i kommunen, men har t ex en sommarstuga här. Hur gör jag?

Har du ett svensk körkort, då är det inga problem att köra in på återvinningscentralen.
 

Jag är företagare, hur gör jag?

Det blir nu enklare för dig som företagare att betala genom att du beställer ett kundkort hos Sysav. Därefter faktureras du för avfallet du lämnat. Det finns också möjlighet att betala med betalkort vid bommen.

Kundkort beställs hos Sysav.
 

Vilka personuppgifter kommer sparas?

Sysav kommer inhämta och behandla personuppgifter så som namn, personnummer och folkbokföringsadress.
 

Varför inför Sysav ett passersystem?

Sysav inför detta system för att förbättra arbetsmiljön för anställda eftersom de upplevt hotfulla situationer samt att det varit inbrott på ett flertal centraler runt om i landet. Detta system kommer även att skapa ett tryggare och säkrare besök för dig som kund.
 

Systemet innebär även att det kan samlas in statistik för att t ex styra öppettider och bemanning, förbättra flödet på centralen så att besökarna inte blockerar varandra inne på området samt öka andelen betalande företag.
 

Ett första test genomfördes i Malmö under sommaren 2019 och anställda på plats upplevde stor skillnad i besökarnas beteende och de upplevde även att arbetsmiljön blev bättre.
 

Har du frågor om passersystemet?

Kontakta då Sysav på telefon 040-635 18 00.

 

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2023-02-09