Arbetsmarknadsfrågor

Arbetsmarknadsenheten hjälper dig som arbetssökande och längst från arbetsmarknaden att komma på banan igen för att hitta nya vägar!

 

Servicekontor

Servicekontor samlar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket

De tjänster du tidigare har skött via Arbetsförmedlingens kundtorg hittar du nu på Statens servicekontor i Ystad, tillsammans med vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicecenter i Ystad finns på Missunnavägen 11

Följ länken för att läsa mer om Servicecenter

Syftet med införandet är att arbetssökande och arbetsgivare ska få möjlighet till spontanbesök på servicekontor för att få hjälp med enklare ärenden och allmän information om Arbetsförmedlingens erbjudanden och tjänster. På servicekontoret går det också att

  • få guidning i Arbetsförmedlingens digitala tjänster
  • skriva in sig som arbetssökande
  • aktivitetsrapportera
  • använda datorer för självservice
  • skriva ut och fylla i blanketter.

 

Samarbete leder till ökad sysselsättning

 

Hallå där, Natasha Regnell, arbetsmarknadssamordnare! Hur kommer det sig att vi har så låga arbetslöshetssiffror just nu i vår kommun?

- De senaste åren har vi jobbat aktivt med att öka möjligheten för människor att nå självförsörjning. Det är nu vi kan skörda frukterna av det arbetet. Siffrorna för försörjningsstödet ligger nu under genomsnittet både för Skåne och för riket. 

Rent konkret, hur har det arbetet gått till?

- Från arbetsmarknadsenhetens sida har vi arbetat med att bygga ett nät av goda relationer och kontakter med det privata näringslivet, föreningslivet och arbetsgivare inom den kommunala organisationen. Alla vi som samarbetat ser det som en gemensam insats, där vi alla tillsammans bidrar till samhällets och individernas utveckling.

Finns det fler siffror man tittar på än just arbetslöshetsstatistiken?

- Ja, till exempel är det fler invånare nu som har fullständiga gymnasiebetyg än för tio år sedan. Vi samarbetar med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare för att öka chanserna för alla som vill hitta rätt och känner att utbildning är den väg de vill gå.

Att det är bra med utbildning och ökad sysselsättning, det vet vi. Men vad har detta för effekt utanför Skurups gränser?

- Samtidigt som vi har fler individer som har en sysselsättning och försörjning, så innebär det att vi också i större utsträckning försörjer företag inom och utanför kommunens gränser med kompetens.

Förutom det lokala näringslivet och föreningslivet, vilka fler samarbetspartners bidrar till ökad sysselsättning?

- Vi har jättefint samarbete med Arbetsförmedlingen i Ystad och den handfull upphandlade leverantörer som arbetar med Rusta och matcha gentemot invånarna i Skurups kommun. Vi samverkar kring att hitta lämpliga kandidater till arbetstillfällen som vi får information om. Gemensamt kan man säga att det är sekundärt VEM som har hjälpt någon in i sysselsättning, det viktiga är ATT det görs.

På arbetsmarknadsenheten arbetar vi tätt tillsammans med individerna. De som står längst ifrån arbetsmarknaden kan genom arbetsmarknadsenheten få ett dagligt arbete inom den kommunala verksamheten och därmed få referenser med sig när de söker tjänster på den öppna arbetsmarknaden.

För ett år sedan hade vi en drive där vi erbjöd arbetssökande, företag och föreningsliv att träffas, genom att de som sökte arbetskraft bjöd in till studiebesök och berättade om sin verksamhet. Utfallet av det blev både anställningar och utvecklingsplatser, förut kallade praktikplatser.

Just nu, sommaren 2022 – finns det fortfarande fler jobb i kommunens företag än antalet arbetssökande?

- Ja, det stämmer. Många företag söker en kompetens som kanske inte står att finna lokalt.

Förutom just de sjunkande arbetslöshetssiffrorna – vad ser du som den största vinsten för det arbetssätt som Skurups kommun och samarbetspartners genomför?

- Den socioekonomiska vinsten, helt klart. Att bryta isolering, att bryta utanförskap. Att vi tillsammans bygger ett samhälle med tillhörighet, där alla bidrar med sin del.

 


Sidansvarig: Annika Dacke
Sidan uppdaterad 2022-09-09