ApN - Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på Nätet, ApN,är en webbaserad tjänst för bidragsgrundande närvarorapportering.

 

Information

Inloggning till ApN

Regler - Lokalt aktivitetsstöd

Förändrade rutiner för föreningar som importerar data från RF:s Idrottonline till APN

Från och med den 26 juni 2017 ska föreningar som importerar data till APN från RF:s Idrottonline inte längre skicka sina filer per e-post, utan kan själva ladda upp filerna direkt i APN.

Föreningsadministratörer laddar upp sina filer på följande sätt:

1.       Välj menyval [Importera fil].

2.       Tryck på knappen [Välj fil]. Leta därefter upp den xml-fil som laddades hem från RF och tryck [Öppna].

3.       Skicka in filen genom att klicka på [Skicka].

När uppladdningen har genomförts återfås resultatet av uppladdningen: Om det står ”Resultat: Lyckades”, så har allt gått som det ska, medan ”Resultat: Misslyckades” innebär att något har gjort att filen inte kan laddas in.

Under resultat-rubriken ges också information om vad som skett vid både lyckad och misslyckad inläsning, till exempel om filen har innehållit ofullständiga personnummer, vilket gjort att vissa deltagare har exkluderats från inläsningen. Denna information försvinner när en navigerar vidare.

 

Observera att det kan ta en viss tid innan datan blir synlig i APN. Detta beror på att den inlästa datan kontrolleras mot din kommuns regelverk, vilket görs några gånger i timmen. Beroende på belastningen på systemet tar detta steg olika lång tid.

 

Komma igång med ApN

Steg 1
Utse en eller flera föreningsadministratörer för din förening. Föreningsadministratör är den/de som är huvudansvarig för föreningen och ansvarar för att aktivitetsredovisningen sköts på ett riktigt sätt i föreningen.

Föreningsadministratörernas uppgifter är att:

 • Skapa användare åt nya ledare
 • Skapa närvarokort för föreningens träningsgrupper
 • Koppla ledare till närvarokort
 • Godkänna föreningens sammanställning för att ansöka om bidrag (oftast två gånger per år)

Ledare som ska registrera närvaro tar kontakt med sin föreningsadministratör (ofta er kanslist, om ni har sådan) för att få ett användarnamn och lösenord.

Steg 2
Skicka ett mail till fritid@skurup.se med föreningsadministratörens namn,
e-post, telefonnummer och 10-siffriga personnummer för att få ett användarnamn och lösenord till ApN.

Steg3
När du har fått ett användarnamn samt lösenord loggar du in på ApN inloggningssida.

Supporten till föreningarna sköts av Umeå Kommun,
tel: 090-16 16 60 Tryck 2.

Samarbete

Följande privata aktörer har en integration mot ApN:

Samarbetspartners (12 st) 140207:

 • Riksidrottsförbundet
 • Friskis och svettis Kalmar
 • MyClub
 • SportAdmin
 • Attendance
 • Sportnik
 • Laget.se
 • Svenskalag.se
 • @Medlem
 • DL Prime Sports Edition (IKSU)
 • WebMan Club
 • Xenophon Ridskola

Kommunadministratören får ett ID av samarbetspartnern för den förening som kommer att registrera i ett annat system. Sedan kommer det upp en popupp-modul när ni hämtat upp föreningen.

 • Välj den externa samarbetspartnern.
 • Lämpligt att göra vid periodbokslut
 • Data som kommer in till oss från externa system körs och "tvättas" varje timme (undantag RF:s IdrottOnline. Läs nedan)

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-07-15