Anmälningspliktiga åtgärder

För vissa åtgärder krävs inget bygglov, utan du behöver istället göra en anmälan. Detta gäller till exempel om du ska installera en kamin eller eldstad eller vill riva en bärande vägg.

 

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

  • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov.

  • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt

  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem. 

  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kap 5-6 §§ plan- och byggförordningen.

Så här gör du:

Du gör din anmälan genom att fylla i blanketten anmälan bygg till denna anmälan ska det bifogas varierande handlingar exempelvis

  • Kontrollplan

  • konstruktionsritningar

  • produktfaktablad

  • rivningsplan

  • uppgifter på kontrollansvarig

För mer information kontakta Myndighetsenheten-bygg. Du får inte påbörja arbetena förrän du har fått ett startbesked från Myndighetsenheten-bygg

Avgifter för anmälan

Du får betala en avgift för handläggningen av din anmälan. Hur stor avgiften blir beror ofta på omfattningen av det du vill göra.

Ändringar i plan- och bygglagen från 2011

Sedan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011, har begreppet bygganmälan upphört att gälla.

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-12