Rektor informerar

Förskolan är stängd den 23 September och den 28 November. Personalen har utvecklingsdag dessa dagar.

Vid behov av omsorg var vänlig och ta kontakt med rektor Katarina Wendin

Vuxnas förhållningssätt

"Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna som förebilder".

Därför arbetar vi medvetet och kontinuerligt med detta. På Ankarets förskola har personalen enats om att lägga extra stor vikt vid bekräftelse, engagemang och pedagogisk medvetenhet.

 

Bekräftelse

"Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer".

Detta innebär att vi bemöter varandra genom tolerans och respekt så att känner sig sedda, hörda och förstådda.

 

Engagemang

"I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och engagerar sig i samspelet både med det enskilda barnet och barngruppen".

Detta innebär att vi känner arbetsglädje inför vårt uppdrag och att alla, både barn, föräldrar och personal skall trivas och känna sig välkomna.

 

Pedagogisk medvetenhet 

"Verksamheten skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter".

Detta innebär att vi planerar vår verksamhet efter barnets ålder, mognad och intresse.

 

Alla citat tagna ur Läroplanen för förskolan Lpfö 98.

Sidansvarig: Katarina Wendin
Sidan uppdaterad 2022-07-01