Ambassadörspris

För att Skurups kommun ska fortsätta att utvecklas behövs olika marknadsföringsinsatser. Som en del av Skurups kommuns marknadsföringsstrategi, har man ett nätverk av ambassadörer för att sprida det goda budskapet om Skurup.

Syftet med ambassadörspriset är att lyfta fram personer/företag/föreningar som aktivt verkar för Skurups kommun i positiv anda.

  • Ambassadörspriset instiftas för att belöna en eller flera personer/företag/förening bosatt/bosatta i Skurups kommun som berikat näringslivet i kommunen
  • Det går bra att lämna in förslag på personer/företag/förening till Ambassadörspriset, detta görs till Näringslivsansvarig, se kontaktuppgifter till ansvarig under rubriken Kontakt. Kommunens Näringslivsansvarig kan även ta fram förslag på mottagare. Förslaget ska lämnas in skriftligt, t.ex. på mejl alternativt post adresserat till Näringslivsansvarig. Postadress: Skurups kommun, Näringslivsansvarig, 274 80 Skurup. Priset är på 3 000 kronor och kan inte sökas, det går endast att nominera kandidater. Nominering pågår under perioden 1 januari till och med 31 mars.
  • Ambassadörspriset delas ut i samband med Årets Näringslivsfest. Om inte det är möjligt sker utdelning på nationaldagen
  • Ambassadörspristagaren ska ha gjort en särskild insats för Skurups kommun, satt Skurup i fokus och i olika sammanhang ha gett sin positiva bild av Skurups kommun. Ambassadörspristagaren ska förtjäna en speciell utmärkelse
  • Ambassadörspriset ska gå till den person, som med god ambassadörsanda och ett gott värdskap, aktivt arbetat i sitt nätverk och i sin omgivning
  • Ambassadörspriset behöver inte delas ut varje år om det inte finns någon lämplig kandidat
  • Bland Ambassadörerna kan det finnas idrottsprofiler, personal, företagare, konstnärer - förtjänstfulla och respekterade personer inom sina respektive område
  • Att vara Ambassadör är ett uppdrag och uppgiften är att när tillfälle ges, i sin dagliga gärning och inom sitt verksamhetsområde, framhålla Skurup på ett positivt sätt
  • Som Ambassadör förväntas man att sprida det goda budskapet om Skurup, efter förmåga och när tillfälle ges
Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2023-01-03