Äldreboende

När du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av vård och omsorg är stora och omfattande kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende. Det särskilda boendet är en boendeform där det ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Ansökan om lägenhet

Om du önskar ansöka om lägenhet i något av våra särskilda boenden kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område.
 

Information till dig som är närstående till någon som bor på kommunens särskilda boende

 
Individ- och omsorgsförvaltningen i Skurups kommun gör med anledning av att det finns en kraftigt ökad smittspridning av covid-19 i samhället och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i Skåne nu en stark avrådan från besök på våra särskilda boenden samt korttidsenheten. Kommunen har hittills inte haft någon smitta på våra särskilda boenden och vi gör allt vi kan för att det ska förbli så.
 
Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som både våra äldre på boendena och medarbetare träffar. Vi vet att detta är en tuff situation för många som vill träffa sina nära och kära, men hoppas att alla ska hjälpas åt att följa rådet och istället hålla kontakten på andra sätt som exempelvis telefon eller videosamtal. Situationen som vi befinner oss i är allvarlig och vi behöver alla ta vårt ansvar. Det gör vi genom att följa de skärpta allmänna råden och vår avrådan om att avstå besök.
 
Beslutet om stark avrådan på kommunens samtliga särskilda boenden gäller från den 17:e november till och med den 13:e december. Beslutet kan komma att förlängas.
 
Från och med den 27:e oktober gäller skärpta allmänna råd i Skåne. Folkhälsomyndigheten har idag efter samråd med Region Skåne beslutat om förlängning av dessa till och med den 13:e december.
 
Vid frågor kontakta gärna enhetschefen på boendet som frågan avser.
Sidansvarig: Ola Bentzen
Sidan uppdaterad 2020-11-17