Äldre

Enligt socialtjänstlagen ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar. För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mera.

 

Lägenheter i äldreboende

Kommunen erbjuder lägenheter i äldreboende (särskilt boende) då hjälpbehovet inte kan tillgodoses i det ordinära boendet.

God vård och omsorg

Hos oss får du god vård, omsorg och service efter ditt behov. Du bemöts med respekt och värdighet. Det är viktigt för oss att du bestämmer själv, behåller din personliga integritet och känner trygghet.

Kvalitetsuppföljning

För att säkerställa och utveckla verksamheterna sker en systematisk och fortlöpande kvalitetsuppföljning där vårdtagare, närstående/anhöriga och medarbetare tillfrågas om sina upplevelser av verksamheten.

Skurup är Skånes mest äldrevänliga kommun

PRO Skåne har granskat 228 av landets kommuner. I Skåne erhöll Skurups kommun högsta poäng för deras arbete och insatser med att skapa goda livsvillkor för äldre. En särskild utmärkelse har därför tilldelats kommunen.

 

 

Långsiktig planeringen och framtidsberäkning av Skurups kommuns äldreomsorg

Den långsiktiga planeringen och framtidsberäkningen av Skurups kommuns äldreomsorg är
framtagen på uppdrag av kommunfullmäktige, i syfte att få en långsiktig och bred planering för äldreomsorgen. Planen är ett stöd för att kunna planera och utveckla kommunens äldreomsorg utifrån framtida behov.
 
Dokumentet har tagits fram och utformats av Individ- och omsorgsberedningens ledamöter
tillsammans med Individ- och omsorgsförvaltningens tjänstemän under ledning av Individ- och omsorgsberedningens ordförande.
 
Planen bygger på ett antal beräkningar och antaganden vilka sammantaget ger en indikation på vilket håll utvecklingen går åt och vilka krav som kommer att ställas på organisationen. Planen är ingen absolut sanning utan en prognos utifrån idag kända faktorer och nu gällande ambitionsnivå.
 
Läs mer här!
Sidansvarig: Leif Liam Rahnasto
Sidan uppdaterad 2023-03-03