Äldre

Enligt socialtjänstlagen ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar. För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mera.

 

Information om besök på särskilt boende under Covid-19-pandemi

Regeringen har meddelat att det besöksförbud som sedan i mars gällt på kommunens särskilda boende kommer att upphöra från och med 1 oktober. Det innebär att besök på särskilt boende nu är möjligt. 

Covid-19-pandemin pågår och Skurup ligger högt vad gäller antalet covid-19-fall i förhållande till antal kommuninvånare men under vecka 39 gick antalet nya fall ner. Det är mycket angeläget att besöken kan ske på ett säkert sätt och utan risk för att sprida smitta på boendet. Nedanstående åtgärder har vidtagits för att du och din närstående ska kunna träffas på ett säkert sätt.

Besöksrum

På boendet finns ett besöksrum iordningsställt där du kan träffa din närstående under säkra förhållanden. Rummet är möblerat på ett sätt som underlättar för dig och din närstående att hålla ett säkert avstånd. Ytor i rummet kommer att desinficeras mellan varje besök. Där finns också möjligheter att desinficera händerna innan och under besöket.

Besöksvärd

För att underlätta för dig och din närstående under besöket kommer det att finnas en besöksvärd tillgänglig. Besöksvärden tar emot dig och din närstående för att hjälpa er tillrätta så att besöket kan ske på ett säkert sätt. Besöksvärden ger information och genomför också symtomkontroll innan besöket. Besöksvärden kan nås under hela besöket så att ni kan få hjälp med förtäring, handdesinfektion, svar på frågor etc.

Bokning

För att undvika trängsel kommer vi också att tillämpa tidsbokning för besöken. Du är välkommen att kontakta personalen på boendet för att boka tid. Besök kan bokas dagligen mellan klockan 12 och klockan 17. I samband med bokning får du också information om rutiner och symtomkontroll.

Symtomkontroll och förhållningsregler

I samband med bokning av tid för besök kommer du att tillfrågas om symtom som kan tyda på Covid-19. Om du uppvisar något av dessa symtom ska du avstå från besöket. I anslutning till besöket kommer besöksvärden åter att fråga dig om du uppvisar något av symtomen.

Om du har något av nedanstående symtom ska du inte genomföra besöket:

 • feber
 • hosta
 • andningspåverkan/andfåddhet/andningsbesvär
 • snuva, nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • orolig mage eller diarré
 • illamående och/eller kräkningar
 • muskelvärk och ledvärk
 • nedsatt eller bortfall av smak- och eller luktsinne
 • aptitlöshet
 • extrem trötthet

Andra förhållningsregler som är viktig att följa är att:

 • ni håller ett avstånd på 1,5 till 2 meter till varandra och till personal under hela besöket, alternativt att besöket sker med besöksskärm
 • du tvättar händerna med tvål och vatten och/eller desinficerar dina händer innan besöket.
 • all praktisk hjälp utförs av besöksvärden, såsom hjälp in och ut ur besöksrummet, hjälp med mat och dryck etcetera.
 • endast butiksförpackad mat/fika får förtäras under besöket och att besöksvärden öppnar och serverar

Om det finns omständigheter som gör att besöket inte kan genomföras på det sätt som beskrivs ovan, så kontakta boendet.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta personal på boendet.

Ola Bentzen
Vård- och omsorgschef

 

Lägenheter i äldreboende

Kommunen erbjuder lägenheter i äldreboende (särskilt boende) då hjälpbehovet inte kan tillgodoses i det ordinära boendet.

God vård och omsorg

Hos oss får du god vård, omsorg och service efter ditt behov. Du bemöts med respekt och värdighet. Det är viktigt för oss att du bestämmer själv, behåller din personliga integritet och känner trygghet.

Kvalitetsuppföljning

För att säkerställa och utveckla verksamheterna sker en systematisk och fortlöpande kvalitetsuppföljning där vårdtagare, närstående/anhöriga och medarbetare tillfrågas om sina upplevelser av verksamheten.

 

Skurup är Skånes mest äldrevänliga kommun

PRO Skåne har granskat 228 av landets kommuner. I Skåne erhöll Skurups kommun högsta poäng för deras arbete och insatser med att skapa goda livsvillkor för äldre. En särskild utmärkelse har därför tilldelats kommunen.

 

 

Långsiktig planeringen och framtidsberäkning av Skurups kommuns äldreomsorg

Den långsiktiga planeringen och framtidsberäkningen av Skurups kommuns äldreomsorg är
framtagen på uppdrag av kommunfullmäktige, i syfte att få en långsiktig och bred planering för äldreomsorgen. Planen är ett stöd för att kunna planera och utveckla kommunens äldreomsorg utifrån framtida behov.
 
Dokumentet har tagits fram och utformats av Individ- och omsorgsberedningens ledamöter
tillsammans med Individ- och omsorgsförvaltningens tjänstemän under ledning av Individ- och omsorgsberedningens ordförande.
 
Planen bygger på ett antal beräkningar och antaganden vilka sammantaget ger en indikation på vilket håll utvecklingen går åt och vilka krav som kommer att ställas på organisationen. Planen är ingen absolut sanning utan en prognos utifrån idag kända faktorer och nu gällande ambitionsnivå.
 
Läs mer här!
Sidansvarig: Ola Bentzen
Sidan uppdaterad 2021-09-29