Sotningsjournal för fastighetsägare med dispens för egensotning.

En sotningsjournal ska finnas där du som fastighetsägare ska registrera varje rengörings-/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen eller visas upp på anmodan av räddningstjänsten.

 

I sotningsjournalen ska du som fastighetsägare fylla i:

  • Sotningsobjekt
  • Sotningsdatum
  • Eventuella anmärkningar
  • Signatur

Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring/sotning inte sker på ett ur brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt återkallas möjligheten till sotning i egen regi. Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att vidta rättelse.

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-12