Aktuellt

Student 9 juni

Student på Nils Holgerssongymnasiet
 

Gymnasietiden närmar sig sitt slut för våra treor. Efter intensiva år är det dags för dem att vandra vidare ut i livet. Vi hoppas att dem ser tillbaka på sin tid hos oss med glädje.

De går ut från trappan under musik och hurrande och går en ljus framtid till mötes. Efter studenten är dem yrkesförare, anläggningsmaskinförare, personbilsmekaniker, djurskötare eller lantbrukare.

Alla med examen kommer gå vidare till en anställning eller utbildning. Eleverna är efterfrågade på arbetsmarknaden och många av våra elever har haft ett arbete långt innan de nu tar studenten. Vi är stolta och önskar dem lycka till i framtiden!

 

Transporteleverna samlas 10.00 för mentorsträff och fotografering. 10.30 samlas övriga program för mentorsträff och fotografering. 

Studenterna släpps ut på trappan vid huvudingången på Nils Holgerssongymnasiet klockan 13.00. De kommer ut med cirka 5 minuters mellanrum.

Först ut är FT20TA, följt av FT20TB, Mekanikerna och GYS19.

Cirka 13.20 springer BA20 ut följt av NB20D, NB20L.

Välkomna att fira med oss!

 

 

Nils Holgerssons utbildningscenter växer och rustar inför framtiden när Skurups Jordbruks AB förvärvas


30/6 upphör Skurups jordbruks AB som eget bolag och går upp i Nils Holgersson utbildningscenter (NHUC), gentemot vilken bolaget tidigare stått för skoljordbruket. Från och med 1/7 verkar man under samma namn och sorterar under skol- och utbildningsförvaltningen. Något som förvaltningschef Lena Planken ser mycket positivt på:

Två kor, en större och en mindre, står tillsammans

 

- Att få in en så betydelsefull del av gymnasieskolans verksamhet helt och hållet under NHUC samlar allt under samma ledning och vi bygger gemensamt framåt. Det ger en större frihet inom organisationen när vi går från att köpa tjänsterna till att ha alltihop på hemmaplan. Nu växlar vi upp och bygger vidare på samverkan mellan Nils Holgerssongymnasiets lärare och personalen på jordbruket. Helhetssynen kommer att påverka utbildningarnas kvalitet i positiv riktning men även skolans ekonomi.

Personal, djur och arealer bevaras i övergången

- NHUC tar över hela jordbruksdelen - personal, odlingsarealer och djur.  Det innebär att vi får en helhet i utbildningen för våra elever, säger Eva Lidén, tillförordnad rektor på NHUC. Personalen från jordbruksbolaget kommer in under gymnasieskolan och våra lärare kommer tillsammans med instruktörerna att ha tätare samarbete, med tydligt fokus på utbildning och läroplanen. Sammanslagningen är mycket välkommen.


Expertisen som kommer att finnas under Nils Holgerssongymnasiets tak består i driftchef Anders Rewin och de sex instruktörer som fortsätter arbeta med eleverna i skoljordbruket.

- Att bedriva skoljordbruk innebär att vi samtidigt som vi driver en verksamhet med produktion och säljer spannmål och mjölk, arbetar med eleverna och rustar dem inför arbetslivet. Då kretsar planeringen dels kring det som sker i markerna och med djurbesättningen, dels kring elevernas undervisningsscheman, hur deras övriga undervisning läggs upp och hur vi systematiskt arbetar med de moment som varje elev ska tränas i under sin tid på gymnasiet.
            

- Att rusta eleverna inför arbetsmarknaden innebär att de behöver arbeta med de teknik, de maskiner, metoder och den typen av djurhållning som finns här och nu, plus att alla arbetsgivare ser sig om efter dem som kan tillföra ny kunskap till arbetsplatsen. Därför är det viktigt att skolans utbildningar utvecklas i takt med tiden. Tittar vi på framtiden i yrket finns det en del saker som vi kan satsa på framöver.

 

Nya investeringar

Först ut är byggnationen av en plansilo, eftersom den nuvarande efter 40 år är uttjänt. Framför allt blir den nya plansilon säkrare för inläggning av ensilage, något som eleverna jobbar med.

Den nya plansilon kommer att bli 25 meter bred och 40 meter lång, med tre fack. Den blir lättare att fylla och packa än den förra. Investeringskostnaden är cirka 3 miljoner och silon kommer att stå klar under vecka 28 i år.

 

Framtidsvisioner

I en framtidsvision finns det utrymme för både större och något mindre projekt. Anders Rewin är noga med att poängtera att visioner är just visioner och ingenting fastställt.

- Du frågar vad jag ser på vår horisont? Där syns framför allt ett nytt kostall för 120 kor och att vi stärker inriktningen mjölkproduktion.

Korna idag är större än när det nuvarande kostallet byggdes, vilket gör att man just nu behöver hålla kobesättningen nere i antal. I det framtida kostallet mjölkas korna i mjölkgrop, om Anders Rewin får som han vill.

- Det innebär att vi står under korna, har juvren i ögonhöjd och monterar mjölkorganet. Sexton kor kan mjölkas samtidigt, medan de äter kraftfoder. När mjölken har tömts ur juvret släpper mjölkorganet och kon kan gå vidare. Då kommer nästa.
Det andra Anders ser i framtiden är att utbildningen börjar arbeta med drönare för att besiktiga marken från luften och göra en mängd bedömningar av marken och grödorna på det sättet.

- Vi arbetar varje dag med att förverkliga vår vision att utbilda Sveriges bästa maskinförare och djurskötare, avslutar Anders Rewin.

Fakta

 • Skoljordbruket odlar drygt 300 hektar:
 • Spannmål och raps: 200-220 hektar
 • Vall: runt 55 hektar
 • Majs: 25 hektar
 • 95 kor finns här och här föds runt 100 kalvar per år

Utbildningarna som använder skoljordbruket och kostallet är naturbruksprogrammet med tre inriktningar – Växtodling, stordjur och djurvårdsutbildning samt det anpassade gymnasiet

Totalt cirka 20-25 elever årligen går ut från de olika utbildningarna, det kan variera något.

Vill du följa en elev på gymnasiet?

För dig som ska söka till gymnasiet kan det vara bra att testa på hur det är först. Då kan du skugga en elev på det program som du är intresserad av. Ta kontakt med Studieyrkesvägledaren på din skola så bokar ni tillsammans in en dag här. 
Du får låna kläder och skor som behövs för de praktiska programmen.

Välkomna på öppet hus

Elev med kalv p

 

Nu börjar det åter bli dags för elever i årskurs nio att välja gymnasium och program. Nils Holgerssongymnasiet arrangerar öppet hus för intresserade elever samt deras vårdnadshavare den 17 januari klockan 18.00-20.00

Vi visar upp vår skola, våra stora körgårdar, verkstäder och stall. Det kommer finnas möjlighet att prova på att köra traktor, åka i lastbil, mjölka kor och mycket mer enligt program nedan.

Varmt välkomna 

Program under öppet hus

Inriktning naturbruksprogrammet:
 

 • Rundvandring
 • Mjölkning, samling 18.00 vid huvudbyggnaden
 • Information om programmen klockan 19.00 samt 19.30
 • Smådjurshuset öppet för besök
 • Visar upp verkstad och maskiner vid hall A
 • Provkörning av traktor

Bygg och anläggningsprogrammet: 

 • har maskiner för uppvisning
 • visar upp Bygghallen
 • testa spakarna i våra minigrävare

Fordon och transportprogrammet visar upp sitt program i 3 moment:

 • Manövrering med kran

 • Lasta lastbil med truck

 •  Och prova på simulator både för kran och lastbil

Mekanikerna:

 • Visar upp lokaler och utrustning

 • Prova byta hjul på rätt sätt.

 • Prova diagnos på bil

 • Gissa namn på bildelar.

Gymnasiesärskolan:

Kommer ha guidade rundvandringar för att visa sina två inriktningar, skog, mark och djur samt fordonsvård.

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2023-05-25