Information om hur vi hanterar dina personuppgifter - Faderskapsbekräftelse

Faderskapsbekräftelse Individ och familjeomsorg

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att fastställa faderskap för barn där föräldrarna inte är gifta.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering?.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, födelsedatum, personnummer, adress och information om omfattas av sekretess/tystnadsplikt.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av Rättslig förpliktelse i enlighet med Föräldrabalken.

Personuppgifterna kommer att lagras i vårt verksamhetssystem Treserva.

Personuppgifterna kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, individ- och familjeomsorg.

Personuppgifterna bevaras.

Skurups kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-av-personuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2021-10-20