Information om hur vi hanterar dina personuppgifter - Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Individ- och familjeomsorg

Budget- och skuldrådgivning

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna ge råd och stötta medborgare gällande budget, skuldrådgivning och privatekonomi i enlighet med Socialtjänsten.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, personnummer, adress, epost, telefonnummer, ekonomisk information (så som inkomster och skulder) samt skuldutdrag från Kronofogden.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av Socialtjänstlagen.

Personuppgifterna lagras i verksamhetssystemet Boss+.

Personuppgifter kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorg.

Gallring av personuppgifter görs efter 5 år då ärenden förvaras i pärm i närarkivet. Personuppgifter i Boss+ gallras 1 månad efter ärendet Avslutas. 

Skurups kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för Individ och Familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-av-personuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

 

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2021-11-02