Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektorer på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi finns som ett stöd för Skurups kommuns förskolor och skolor i arbetet för alla barns och elevers möjlighet till utveckling och lärande. Vi stävar efter att arbeta förebyggande och främjande utifrån kommunövergripande behov för att skapa likvärdighet inom kommunens förskolor och skolor.

Kontaktuppgifter

Ingela Mårtensson,chef centrala barn- och elevhälsan Tel: 0411-536198
E-post: ingela.martensson@skurup.se

 

Maria Hansen, socialpedagog Tel:0411-536182
E-post: maria.hansen2@skurup.se

 

Maria Hedström, psykolog Tel: 0411-536184
E-post: maria.hedstrom@skurup.se

 

Marianne Lindros- Holmgren, logoped Tel: 0411-536183
E-post: marianne.holmgren@skurup.se

 

Folke Richardt, barn- och ungdomssamordnare Tel. 073-8560961
E-post: folke.richardt@skurup.se

 

Kerstin Heinat, psykolog Tel: 0411-536119
E-post: kerstin.heinat@skurup.se

 

Maria Lindberg Ekström, hörselpedagog Tel: 072-3938472
E-post: mia-maria.ekstrom@hassleholm.se

 

Linda Gullberg, specialpedagog Tel: 0411-536188
E-post: linda.gullberg@skurup.se

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-09-05