Anpassad grundskola

I den anpassade grundskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i den anpassade grundskolan.

I den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen respektive ämnesområden eller en kombination av båda.

Många elever går i en samlad klass i den anpassade grundskolan men en del elever är integrerade i en grundskoleklass. Att vara integrerad innebär att eleven får undervisningen i en grundskoleklass men undervisas och bedöms utifrån den anpassade grundskolans kursplaner. Elever som är bor i Skurups kommun erbjuds plats på den anpassade grundskolan i Ystad utifrån samverkansavtal.

Innan en elev kan börja i den anpassade grundskolan måste hemkommunen göra en utredning för att bedöma om eleven tillhör den anpassade grundskolans målgrupp.

En utredning består av fyra olika bedömningar:

  • psykologisk bedömning
  • pedagogisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinsk bedömning

 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-03-03