Skivarps nya förskola

Var med och ge namnförslag till Skivarps nya förskola!

Det byggs en ny modern förskola i Skivarp med plats för 120 barn från och med hösten 2022. Förskolan har stort fokus på lärmiljön och utemiljön – undervisning tillgänglig för alla.

Nu vill rektor Katarina Wendin och Skol- och utbildningsutskottet ha hjälp med att namnge förskolan. Har du ett bra förslag, kanske med anknytning till Skivarp och området där omkring?

Skicka in ditt förslag så snart som möjligt till Skol- och utbildningsförvaltningen, dock senast 18 augusti 2021.

Om vi väljer just ditt förslag får du äran, en hemlig vinst och en VIP-inbjudan till invigningen!
Namn:
Adress:
Postadress:
Tel dagtid:
E-post:
Namnförslag:
Motivering:

Jag godkänner att Skurups kommun samlar in och lagrar mina personuppgifter i samband med ifyllnad av Synpunktsbladet. Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med ditt samtycke som rättslig grund för behandlingen.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-07-12