Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Myndighetsnämnd för miljö och byggnad

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i Skurups kommun har tillsyn över bland annat följande lagstiftningar; miljöbalken med dess förordningar och föreskrifter, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter, Plan och bygglagen, Alkohollagstiftningen m.fl. Därtill kommer EU-lagstiftning inom de olika områdena. Myndighetsnämnden för miljö och byggnad är också kommunens trafiknämnd.

  • Under Myndighetsnämnden för miljö och byggnad lyder myndighetsenheten för miljö och byggnad som har den operativa tillsynen enligt ovan nämnda lagar.
Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2021-08-16