Vägledning och validering

Vi studie- och yrkesvägledare erbjuder dig vägledning både för studier och yrken. Det gäller från grundläggande nivå till högskola. Vi kan hjälpa dig att konkretisera dina tankar och önskemål. Vi kan även hjälpa dig bli medveten om dig själv och dina möjligheter.

Individuell studeplan

Tillsammans gör vi upp en individuell studieplan. Den bygger på de kunskaper och erfarenheter du redan har. En studieplan är ett hjälpmedel för dig att se vilka kurser som behövs för att nå ett bestämt mål. Den bör också innehålla en tidsplan.

Validering innebär att kunskaper som du redan har bedöms och värderas. Dessa kunskaper kan du ha skaffat genom andra studier eller av dina yrkeserfarenheter. Detta kan göra att du kan förkorta dina studier.

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-11-15