Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. 

 

Mål

Målet med undervisningen är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Modersmålslärarna måste ha goda kunskaper i modersmålet de undervisar i, i det svenska språket och om det svenska samhället.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning  i grundskolan. Ansökan ska alltid gå via skolans rektor. 

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket 
 • eleven använder språket dagligen i hemmet*
 • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
 • lämplig lärare i det aktuella språket finns.
 • modersmålet erbjuds enligt skollagen i sju läsår under elevens skoltid. Eleven kan börja i årskurs 1, 2 eller 3 och avsluta med slutbetyg i respektive årskurs 7, 8 eller 9. Slutbetyget läses mot kunskapskraven för årskurs 9. Minoritetsspråken och de nordiska språken är undantagna.
 • Undervisningen sker utanför den ordinarie undervisningstiden. 

*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning i minoritetsspråken

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Undervisning ska erbjudas även om eleven inte använder språket dagligen i hemmet.
Kommunen är skyldig att ge modersmålsundervisning i minoritetsspråk även om det finns färre än fem elever i kommunen och om det finns en lämplig lärare.
Modersmålsundervisning i minoritetsspråk kan ges som förstaspråk (elevens modersmål eller starkaste språk) eller som andraspråk (nybörjarspråk).
De minoritetsspråk som finns i Sverige är:

 • Finska
 • Jiddisch
 • Meänkieli
 • Romani chib
 • Samiska
Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2021-08-25