Elevdemokrati

Eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och därför är det viktigt för oss att låta eleverna ha inflytande över frågor som berör dem. Elevrådsarbetet är en viktig del av elevdemokratin där eleverna få ta del av och förstå möjlighet och begränsningar i den demokratiska beslutsprocessen. 

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2021-06-03