Språkval

Om språkval i Skurups kommun.

 

Språkval åk 6

För dig som elev innebär språkval att du får möjlighet att lära dig ett språk till. Att kunna ett språk till gör det lättare för dig att i framtiden få ett arbete som du tycker är intressant. Ett betyg i språkval (Moderna språk) gör även att du får ett högre meritvärde och det kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning som du vill gå på. Att läsa ett modernt språk på gymnasiet ger också möjlighet att få högre meritvärde på gymnasiet vilket ökar möjligheterna att läsa vidare på universitet.

Om du vill läsa mer om språkval så har Skolverket gett ut broschyren ”Dags för språkval”.

Språkvalet kommer att organiseras så att vi samlar grupperna i Skurups tätort. De elever som går på skolor utanför Skurup kommer att åka buss in till tätorten vid två tillfällen i veckan. Vid de första tillfällena följer pedagoger från respektive skola med bussen.

Om få elever väljer ett språk

Om färre än fem elever väljer ett språk startas inte detta. Undantag är om eleven är berättigad att välja ett minoritetsspråk. Därför behöver du göra ett förstahandsval och ett andrahandsval.

*Förutom moderna språk kan man även välja att läsa modersmål, svenska/svenska som andraspråk, engelska eller teckenspråk. Dessa ger dock inga extra meritpoäng i slutbetyget i åk nio.

 

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2022-07-06