Yrkesutbildning - distans

Vi erbjuder yrkesutbildningar på distans via Hermods. Detta innebär att man studerar hemma via Hermods lärplattform NOVO och man har samtidigt möjlighet att komma till skolan för handledning via vårt lärcentrum. Här finns även teknisk utrustning att låna.

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning barnskötare/elevassistent

  • Utbildningspoäng: 1300 p
  • Studiestart: Löpande intag
  • Studietakt: Heltid / Deltid


Utbildningen är uppdelad i två delar: bas och påbyggnad.


Barnskötare/elevassistent - bas 

(Länk till Hermods)

Utbildningen barnskötare/elevassistent bas ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.

Kurskod: BFXAAN
Poäng: 900 p
I basutbildningen finns det två kurser som innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15%.

 

Barnskötare - påbyggnad

(Länk till Hermods)

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt skapande verksamhet, det vill säga hur man använder sig av bild och form i pedagogiska verksamheter.

Kurskod: BFXABN
Poäng: 400 p
I påbyggnadsutbildningen finns det en kurs som innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15%.

 

Elevassistent - påbyggnad

(Länk till Hermods)

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt specialpedagogik, det vill säga om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar.

Kurskod: BFXACN
Poäng: 400 p
I påbyggnadsutbildningen finns det en kurs som innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15%.

 

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2022-07-05