Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för vårt statsskick. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i kommunernas och de kommunala bolagens verksamhet. I en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns det bland annat bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen.

Alla har rätt att begära att få ta del av de handlingar som finns hos myndigheterna, det har ingen betydelse om du till exempel inte är svensk medborgare eller om du inte har fyllt 18 år.

För att skydda allmänna intressen men även personliga sådana finns en lag som innebär att vissa uppgifter i allmänna handlingar kan omfattas av sekretess. Det är kommunen som prövar om uppgifterna ska omfattas av sekretess.

Du som begär uppgifter har rätt att vara anonym och kommunen får inte fråga varifrån du ringer eller till vad du ska använda uppgifterna. Om du väljer att vara anonym kan det påverka din rätt till att ta del av uppgifter. Det beror på att kommunen ska göra en bedömning av om det allmänna eller en enskilda kan lida men om uppgifterna lämnas ut.

Om kommunen har beslutat att du inte ska få ta del av vissa uppgifter har du rätt till ett skriftligt beslut som kan överklagas. Alla beslut som innebär begränsningar i offentlighetsprincipen överklagas till Kammarrätten i Göteborg men överklagandet ska först skickas till kommunen som gör en bedömning om det har kommit in i rätt tid.

Om du vill begära ut handlingar från kommunen kan du kontakta kommunen via telefon 0411-53 60 00  eller kansli@skurup.se.

Om du är missnöjd med hur kommunen har behandlat din begäran kan du vända dig till Justitieombudsmannen, www.jo.se.

Sidansvarig: Webbmaster
Sidan uppdaterad 2017-09-12