Anslagstavla

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Du hittar uppgifter om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivande (meddelande) om att protokoll justerats, länk till justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett justerat protokoll tillkännages (meddelas)?

Jo, vi talar om att nu är protokollet justerat och att det nu finns möjlighet att överklaga.

Överklaga

Läs mer om hur det går till att överklaga genom att klicka på länken ”Information om överklagande”.

Kommunfullmäktige

 • 2023-02-27
  Sammanträdesdatum:
  2023-02-27
  §:
  28–54
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2023-03-10 – 2023-04-02
  Justeringsdatum:
  2023-03-09

Kommunfullmäktiges presidieberedning

 • 2023-03-14
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-14
  §:
  1-3
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2023-03-20 – 2023-04-13
  Justeringsdatum:
  2023-03-17

Kommunutvecklingsberedningen

 • 2023-03-15
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-15
  §:
  7-13
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2023-03-22 – 2023-04-14
  Justeringsdatum:
  2023-03-22

Medborgarberedningen

Samhällsbyggnadsberedningen

 • SBB 2023-03-14.pdf
  Sammanträdesdatum:
  2023-03-14
  §:
  10-20
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2023-03-21 – 2023-04-11
  Justeringsdatum:
  2023-03-20

Valberedningen

Kommunstyrelsen

Vissa av kommunstyrelsens protokoll publiceras inte med hänvisning till sekretess. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se

Lokala Brottsförebyggande Rådet, BRÅ

Beredningsutskottet

Protokollen för detta utskott publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se

Personalutskottet

Protokollen för detta utskott publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se
 • Personalutskott 2023-02-27 sekretess

  Sammanträdesdatum:
  2023-02-27
  §:
  § 17-19
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2023-03-17 – 2023-04-09
  Justeringsdatum:
  2023-03-09
 • Personalutskottet 2023-02-27

  Sammanträdesdatum:
  2023-02-27
  §:
  § 10-16
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2023-03-17 – 2023-04-09
  Justeringsdatum:
  2023-03-06

Samhällsbyggnadsutskottet

Protokollen för detta utskott publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se

Skol- och utbildningsutskottet

Protokollen för detta utskott publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se
 • Sekretessprotokoll 2023-03-13

  Sammanträdesdatum:
  2023-03-13
  §:
  11-15
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2023-03-13 – 2023-04-04
  Justeringsdatum:
  2023-03-13
 • Skol- och utbildningsutskottet 2023-03-13 § 16-24

  Sammanträdesdatum:
  2023-03-13
  §:
  16-24
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2023-03-21 – 2023-04-12
  Justeringsdatum:
  2023-03-21

Socialnämndsutskott

Protokollen för detta utskott publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se

Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg

Protokollen för denna nämnd publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Protokollen för denna nämnd publiceras inte med hänvisning till sekretess alternativt GDPR. Vill du ta del av protokollen är du välkommen att kontakta kommunkansliet kansli@skurup.se
 • Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 2023-02-22 § 54-77

  Sammanträdesdatum:
  2023-03-23
  §:
  54-77
  Anslaget är publicerat under tiden:
  2023-03-30 – 2023-04-22
  Justeringsdatum:
  2023-03-29

Kungörelse enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Kungörelse av renhållningsordning avfallsföreskrifter samt kretsloppsplan sk avfallsplan

Valnämnden

Kungörelse slutlig rösträkning

Tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas

Beslut om upphävande av föreskriften 12 § 3 i Allmänna lokala ordningsföreskrifterna

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-12-19

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?