Hörte våtmark och fiskväg är nu officiellt invigd!

Invigningen genomfördes under eftermiddagen torsdagen den 19 maj 2016 och som präglades av värme och glädje. Vädret var vackert, de nästan hundra gästerna glada, talarna med humor , Hörte brygga:s  rabarberkaka och kaffe en smakfull fika och till den en fantastisk spelning av elever från kulturskolan i Skurup. Sist men inte minst en nöjd och glad våtmarks- och fiskvägsägare, Kurt Alwén.

Talare

Inledningstalare var Kurt som förärades med blommor, träd och Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbunds nyinstiftade pris, ett diplom och prissumma på 3 000 kr.

Övriga talare, Tuve Lundqvist projektets entreprenör från Naturvårdsingenjörerna, Sven-Bertil Persson ordförande i Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund, Lukas Österling Länsstyrelsen och Lena Axelsson kommunfullmäktiges ordförande.

Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund medfinansierade fiskvägen.

Hörte fiskväg
Hörte fiskväg

Om projektet Hörte våtmark och fiskväg

LOVA-projektet (Lokala vattenvårdsprojekt) i Hörte startade 2011 då markägaren på platsen ville anlägga en våtmark i området. Samtidigt var dåvarande Laxtrappan i Dybäcksån i mycket dåligt skick och man beslöt efter diskussion med Länsstyrelsen att utöka projektet med en ny fiskväg. Fiskvägen utformades som ett omlöp utan vandringshinder. Medfinansiär till fiskvägen var Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund.

 

När den största delen av våtmarken färdigställts så genomfördes anläggandet av fiskvägen. Med viss utfyllnad med massor från våtmarken anlades själva fåran för fiskvägen.

 

Fiskvägen är ca 115 meter lång och har en höjdskillnad på 3,75 meter från inlopp till utloppet. Fåran är byggd med stenbeklädnad och mycket arbete har lagts på att få variation både i bredd och flödeshastighet för att gynna så många fiskarter som möjligt.

 

Inloppet till fiskvägen är ett rör genom den invallningsvall som finns längs Dybäcksån. Detta rör har anpassats i fall så att det skall vara enkelt för fisken att komma igenom. Inloppet kunde anläggas i torrhet genom att Dybäcksån hölls ute genom spontning. Mycket arbete har också lagts på att spola med vatten, in finmaterial mellan de större stenarna i fåran innan vattnet släppts på från Dybäcksån.

 

Anläggandet beräknas vara i full drift under sommaren 2016.

 

Fiskvägen har stor potential att förbättra statusen för all fisk i Dybäcksån. Att ha fria vägar för att fisken ska kunna röra sig in och ut ur ån är en grundförutsättning för ett fungerande fisksamhälle i ån.

 

Sydkuståarna har stor betydelse för öringens reproduktion och även för ålens uppväxt. Att Dybäcksån får en fungerande fiskväg förbättrar möjligheterna för dessa arter radikalt och ger givetvis förutsättningar till positiv utveckling för andra arter också.

 

Våtmarken omfattas av en yta på totalt nio hektar varav cirka sex hektar vattenyta

 

LOVA-logga

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2021-08-10