VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i vissa tätorter varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för information.

 

Signalljud och längd

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas kl 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Snabbare varning via telefon

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, har VMA kompletterats med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Den första delen av det nya systemet lanseras den 1 september 2014. Man kommer då att kunna skicka ut varning via fast telefoni i form av ett röstmeddelande. För att kunna utnyttja det nya kompletterande varningssystemet fullt ut genom att kunna positionera och varna via mobiltelefon behövs en lagändring i lagen om elektronisk kommunikation. Lagändringen är nödvändig för att kunna kunna lokalisera invånare med hjälp av mobiloperatörerna i händelse av ett VMA. En ansökan om lagändring har under hösten lämnats in.

Sidansvarig: Malin Ekblad
Sidan uppdaterad 2021-08-26