Bygg och anmälningsbefriade åtgärder

Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter. Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det.

Friggebod är ett komplement till en- eller två bostadshus, inte till flerbostadshus. Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

 

Undantag från lov och anmälan

I anslutning till småhus, en- och tvåbostadshus inom område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får vissa åtgärder utföras utan bygglov eller anmälan.

Avgränsa uteplatser

Bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset, och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak

Man får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taket inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4.5 meter.

Färga eller byta fasad och takmaterial​

Man får färga om och byta fasad- och taktäckningsmaterial om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. Bygglovsfriheten för detta kan tas bort i en detaljplan.

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-04