Marcus Willman kommundirektör

Som kommundirektör är jag kommunstyrelsens förlängda arm såsom att säkerställa en organisation som på bästa sätt tillgodoser kommuninvånares, näringsidkares och medarbetares behov och förväntningar.

Nyckelord för arbetet är tillväxt och kvalitet

Arbetssätt ska karaktäriseras av ärlighet, öppenhet, professionalism samt ett gott bemötande.

Utgångspunkten i allt vårt arbete är:

  • Vi är till för dem som verkar och bor Skurups kommun.
  • Vi behandlar alla lika och rättvist.
  • Vi genomför våra uppdrag med engagemang.
  • Vi vill utveckla verksamheten.
  • Vi vill nå goda resultat.
  • Vi vill det bästa för Skurup.
Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-01-09