Serviceförvaltningen

En av de tre förvaltningarna inom Skurups kommun är Serviceförvaltningen, som har ansvar för ett brett spektrum av olika samhällsutvecklingsfrågor och servicetjänster till medborgarna. För övergripande frågor om Serviceförvaltningen vänligen kontakta förvaltningschefen. För specifika frågor vänligen kontakta respektive verksamhetschef.

 

Serviceförvaltningen är organiserad i tio olika sakområden och inom följande enheter:
 

Tillväxt och utveckling

Sahand Kousha, tillförordnad tillväxt och utvecklingschef
Telefon: 0411-53 64 16
E-post: sahand.kousha@skurup.se

Kultur och fritid

Anto Tomic, chef kultur och fritid
Telefon: 0411-53 60 15
E-post: anto.tomic@skurup.se

Kommunteknik

Peter Dahl, kommunteknikchef
Telefon: 0411-53 64 37
E-post: peter.dahl@skurup.se

Fastighetsförvaltning

Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare
Telefon: 0411-53 60 45
E-post: pontus.akesson@skurup.se

Måltidsservice

Anna-Lena Svensson, måltidschef
Telefon: 0411-53 63 57
E-post: anna-lena.svensson@skurup.se

Lokalservice

Sylvia Persson, lokalvårdschef
Telefon: 0411-53 63 58
E-post: sylvia.persson@skurup.se

Räddningstjänst

Magnus Strid, räddningstjänstchef
Telefon: 0410-73 33 34
E-post: magnus.strid@trelleborg.se

Vatten och avlopp

Anders Densfelt, VA-chef
Telefon: 0411-53 64 92
E-post: anders.densfelt@skurup.se

Näringsliv

Sahand Kousha, näringslivsstrateg
Telefon: 0411-53 64 16
E-post: sahand.kousha@skurup.se

Miljöstrategiska enheten

Lena Johansson, chef miljöstrategiska enheten
Telefon: 0411-53 60 33
E-post: lena.johansson@skurup.se

 

Sidansvarig: Eva-Marie Engström
Sidan uppdaterad 2022-10-25