Näsbyholmssjön

Återskapandet av delar av Näsbyholmssjön (Svenstorpsviken) avslutades  2004.

Hans Majestät Konungen besökte Skurups kommun och invigde Näsbyholmssjön den 10 maj 2004. Invigningen markerade slutet på det omfattande arbete med återskapandet av sjön som planerats i mer än tio år och är den största landskapsomvandlingen på Söderslätt i vår tid.

Den ursprungliga sjön, som var Skånes näst största insjö, torrlades på 1860-talet. Den nya sjön är ca 45 hektar vilket motsvarar 90 fotbollsplaner. Vattenvolymen, 600 000 kubikmeter, motsvarar 30 000 normalstora tankbilar.

Sjöns utveckling följs på olika sätt. Näsbyholmsprojektet är ett avslutat LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningen) där huvudsyftet var att studera vad som händer biologiskt och kemiskt under sjöns första år. Dessa resultat kan komma att ligga till grund för framtida undersökningar. I nuläget pågår endast provtagning med avseende på vattenkemin.

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2018-01-04